Dowód

i

Autor: DP

wokół nas

Możesz zastrzec swój numer PESEL w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Podajemy instrukcję

2023-11-22 15:02

Jak informuje Urząd Miasta Bydgoszczy - od piątku (17.11) można już zastrzec swój numer PESEL. Wszyscy chętni mogą to zrobić m.in. poprzez aplikację mObywatel oraz w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. W skrócie, nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy

Od 17 listopada 2023 r. będzie możliwe zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL elektronicznie - także przy użyciu aplikacji mObywatel - lub osobiście w siedzibie dowolnej gminy. PESEL zastrzec będzie można też w placówce bankowej oraz na poczcie.

W Urzędzie Miasta Bydgoszczy będzie można to zrobić w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. Jezuickiej 14 A w godz. pracy Urzędu oraz w placówkach UM w Fordonie przy ul. Emilii Gierczak 6 i w Centrum Handlowym Zielone Arkady, ul. Wojska Polskiego 1.

W przypadku zastrzegania numeru w urzędzie konieczny będzie osobisty wniosek złożony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem.

Urząd bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia.

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna  będzie mogła dokonać:

 • Zastrzeżenia numeru PESEL
 • Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL
 • Ustawienia automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL
 • Sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne
 • Podglądu historii zmian statusu.

Jak to zrobić?

 1. Elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl
 2. Wykorzystując aplikację mObywatel
 3. Osobiście w dowolnym urzędzie gminy:
 • po zweryfikowaniu tożsamości składa się wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia
 • w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich - osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców
 • w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.
 • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Uwaga!

Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, w związku ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023. poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

Informacja prasowa

Portal Obronny - Rosyjski pocisk Krasnopol-M w użyciu