Podwyżki dla policjantów kursantów w 2024 roku. Do uzgodnień trafił nowy projekt

i

Autor: pixabay, zdjęcie ilustracyjne

Podwyżki w 2024

Podwyżki dla policjantów kursantów w 2024 roku. Do uzgodnień trafił nowy projekt

2024-04-23 14:53

Do uzgodnień trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, zgodnie z którą podwyższone zostanie wynagrodzenie policjanta zaszeregowanego na stanowisku kursanta. Szczegóły poniżej.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Projekt opublikowano na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji zaproponowana zmiana "ma na celu wdrożenie odpowiedniego rozwiązania finansowego, które zachęcać będzie do służby w Policji".

Polega ono na podwyższeniu mnożnika kwoty bazowej w 1. grupie zaszeregowania w kolumnie oznaczonej literą "D" z 1,433 do 1,915, co - jak podano - oznacza wzrost uposażenia zasadniczego kursanta o 1010 zł.

Wyjaśniono, że w efekcie docelowa wysokość uposażenia na stanowisku kursant będzie analogiczna do wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. wyniesie 6000 zł.

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą od dnia 1 maja 2024 r.

Alina Janowska pisała pamiętnik! Rodzina aktorki nie kryje zaskoczenia