Emerytura nauczyciela

i

Autor: unsplash, pixabay

Finanse

Ile wynosi emerytura nauczyciela w Polsce w 2024 roku? To stawki po waloryzacji

2024-06-12 8:15

Kiedy nauczyciel może przejść na emeryturę? Jak wiadomo - od 2017 roku wiek emerytalny dla kobiet w Polsce wynosi 60 lat. Dla mężczyzn jest to natomiast 65 lat. Zgodnie z tymi wytycznymi na emeryturę mogą przejść również nauczyciele, chyba, że mają na swoim koncie 30-letni staż pracy, w tym 20 lat w oświacie. Ile natomiast wynoszą stawki emerytalne nauczycieli w 2024 roku? Sprawdzamy!

Podwyżki dla nauczycieli 2024. Ile obecnie wynosi wypłata nauczyciela?

Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 lutego 2014 roku podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. d 1 stycznia 2024 minimalna stawka brutto wynagrodzenia pedagoga z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynosi:

  • dla nauczyciela początkującego – 4 908 zł
  • dla nauczyciela mianowanego – 5 0 57 zł
  • dla nauczyciela dyplomowanego – 5 915 zł

Natomiast dla pozostałych nauczycieli stawki wynoszą następująco:

  • dla nauczyciela początkującego – 4 788 zł
  • dla nauczyciela mianowanego – 4 910 zł
  • dla nauczyciela dyplomowanego – 5 148 zł
Noc Muzeów w Muzeum Okręgowym i MBWA w Lesznie

W 2024 roku emerytura nauczycieli uległa zmianie

Jak natomiast wyglądają emerytury nauczycieli w 2024 roku po marcowej waloryzacji wypłaty świadczenia? Jak wiadomo - na to, w jakiej wysokości otrzymywać będziemy emeryturę, zapracować musimy sobie całe życie zawodowe. Najważniejsza jest tutaj wysokość składek pobieranych do ZUS-u.

W 2024 roku, wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12%, co przełoży się na zwiększenie świadczeń dla emerytowanych nauczycieli. Najniższa emerytura po 30 latach pracy, z czego 20 w sektorze edukacyjnym, wzrośnie do 1780,96 zł brutto, co daje 1620,65 zł świadczenia netto. Średnia emerytura nauczycieli, która jeszcze w 2023 roku wynosiła 2400 zł, po tegorocznej waloryzacji wzrośnie o około 250 zł.

Ile wynosi emerytura nauczycieli w Polsce w 2024 roku?

Jak informowali dziennikarze Gazety Pomorskiej – wysokość emerytury nauczyciela zależy od kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu, od którego pracownikowi przyznano emeryturę, podstawy wymiaru emerytury, a także okresów składkowych i nieskładkowych.

Ile wynosi obecnie emerytura nauczyciela po waloryzacji? W zeszłym roku portal dotarł do emerytowanej nauczycielki wczesnoszkolnej, która przepracowała 39 lat. Jej świadczenie w 2023 roku wynosiło 2991 zł netto. W 2024 jej emerytura wzrośnie o ok. 362 zł.

Z kolei nauczycielka z 42-letnim stażem pracy, która w ubiegłym roku otrzymywała świadczenie w wysokości 4,3 tys. zł (przy czym, portal zwrócił uwagę, że nie wiadomo czy podana suma to kwota brutto czy netto), może liczyć na ok. 521 zł podwyżki. Łączna kwota wyniesie zatem ok. 4,8 tys. zł.

Dziennikarze dotarli w 2023 r. również do emerytowanego nauczyciela, którego świadczenie po prawie 40 latach pracy w zawodzie wynosiło 3,8 tys. złotych (nie wiadomo czy netto czy brutto). Obecnie, po waloryzacji, będzie to ok. 4 260 zł.

Kolejna seniorka, do której dotarł dziennik pracowała 35 lat, przy czym – 20 jako nauczycielka. Po waloryzacji w 2023 roku jej świadczenie wynosiło 3600 zł. Obecnie emerytka może liczyć na świadczenie w wysokości ok. 4036 zł.

Tak wyglądała Bydgoszcz w 1965 roku. Te zdjęcia to kawał historii