Drogowcy wybudują cztery  ulice

i

Autor: UM Bydgoszcz

Bydgoscy drogowcy wybudują cztery ulice. Ogłoszony jest przetarg

2021-12-15 10:55

Cztery gruntówki zostaną w najbliższym czasie wybudowane. To Odrzańska, Wycieczkowa, Wejherowska i Platynowa. Ulice zyskają twardą nawierzchnię i oświetlenie.

Ogłoszony został właśnie przetarg na zaprojektowanie i budowę ulic. Wcześniej odbyły się konsultacje z mieszkańcami.

Budowa ul. Odrzańskiej

W Brdyujściu planowana jest budowa pieszojezdni. Wzdłuż ulicy o długości prawie 170 metrów powstanie 10 miejsc postojowych. Ukształtowanie terenu wiąże się z umocnienie skarp przylegających do ulicy płytami ażurowymi. Przebudowane zostanie oświetlenie, a deszczówka będzie odprowadzana do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Budowa ul. Wycieczkowej

Ulica Wycieczkowa  została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Natomiast łączniki równoległe do ul. Sanatoryjnej obsługujące posesje oddalone od głównego przebiegu drogi ustabilizuje geokrata. Wzdłuż jezdni zaplanowano 12 miejsc postojowych. Skrzyżowanie z ul. Letniskową będzie funkcjonować jako wyniesione. Zaplanowano również przebudowę oświetlenia i budowę wpustów odprowadzających deszczówkę do kanalizacji. Łączna długość utwardzonej jezdni i łączników to ponad 400 metrów.

Budowa ul. Wejherowskiej

Ulica Wejherowska  łącząca Nakielską ze Spacerową  zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym około 280 metrów. Na tym odcinku ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową powstanie parking, wyznaczonych zostanie również kilka miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Ulica będzie wyposażona w progi zwalniające, nowe oświetlenie oraz wpusty do kanalizacji deszczowej

Ul. Platynowa z wyniesionymi skrzyżowaniami

Na Osowej Górze planowane jest utwardzenie ul. Platynowej pomiędzy ulicami Kruszyńską i Ptasią, która została zbudowana w poprzedniej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. Pieszojezdnia powstanie na długości 210 metrów. Skrzyżowania z ul. Kanarkową oraz łącznikiem w kierunku ul. Złotej będą miały formę wyniesioną, co poprawi bezpieczeństwo. Chodnik pomiędzy posesjami 19 i 21 zyska nawierzchnię mineralną. Ulica zyska nowe energooszczędne oświetlenie oraz odwodnienie.