Ważne zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2025. Łatwo już było, teraz pojawią się dodatkowe lektury i formy pisemne

i

Autor: Pexels

egzamin ósmoklasisty 2024

Ważne zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2025. Będzie więcej lektur i dodatkowe formy pisemne

2024-07-25 14:49

W 2024 roku, tak jak w poprzednim, egzamin ósmoklasisty obejmował trzy przedmioty: język polski, matematykę oraz nowożytny język obcy. Uczniowie poznali wyniki 3 lipca. Jednak w przyszłym roku egzamin może stać się bardziej wymagający! Jakie będą zmiany w egzaminie ósmoklasisty od 2025 roku?

Egzamin ósmoklasisty 2024. Był termin dodatkowy!

Tegoroczni uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przystąpili do egzaminu ósmoklasisty 14, 15 i 16 maja. Ci, którzy w tym terminie nie mogli np. z przyczyn losowych czy zdrowotnych podejść do egzaminu, napisali go w dniach 10-12 czerwca.

Pierwszy raz nastolatki pisały taki sprawdzian 6 lat temu, tuż po reformie edukacji, która usunęła gimnazja i przywróciła 8-klasową szkołę podstawową.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024

3 lipca tegoroczni absolwenci podstawówek poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty. To ostatni egzamin w tej formie, bo od następnego roku szykują się zmiany.

Co się zmieni w egzaminie ósmoklasisty od 2025 roku?

W 2024 roku, tak jak w poprzednim, egzamin ósmoklasisty obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Za rok może być trudniej, bo egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII oraz znowelizowaną listę lektur.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła na długo przed rozpoczęciem tegorocznych egzaminów, że od 2025 roku egzamin ósmoklasisty będzie oparty na wymaganiach wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Od przyszłego roku w wymaganiach egzaminacyjnych znajdzie się ponad 30 lektur, w tym pozycje z klas 4-6, które były pominięte przez kilka lat. To jednak nie wszystko! Uczniowie będą musieli również opanować więcej form pisemnych. Wśród wymaganych znajdą się m.in.: dedykacja, sprawozdanie np. z filmu, sztuki czy konkretnego wydarzenia, zaproszenie, opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis i dialog, list, życzenia, opis przeżyć wewnętrznych, ogłoszenie, charakterystyka czy krótkie wypracowania o charakterze argumentacyjnym.

Z kolei wśród spisu form długich znajduje się m.in. CV, list motywacyjny, wywiad, przemówienie, recenzja, rozprawka, życiorys czy podanie.

Jak się przygotować do egzaminu ósmoklasisty 2025?

Uczniowie przygotowują się do egzaminu w zasadzie od 1 klasy podstawówki. Wiosna to czas na usystematyzowanie wiedzy, utrwalanie wiadomości, rozwiązywanie przykładowych testów. To też moment, by ze spokojem przyjrzeć się zasadom, jakie ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Trzeba wiedzieć, jak się przygotować na egzamin: co można i trzeba ze sobą wziąć, a czego mieć przy sobie absolutnie nie wolno (bo może się skończyć przerwaniem egzaminu i wyproszeniem ucznia z sali).

Co trzeba mieć przy sobie na egzaminie ósmoklasisty? Czego nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej?

 • Długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych).
 • Na egzamin z matematyki warto wziąć linijkę.
 • Kalkulator jest ogólnie niedozwolony. Kalkulator prosty mogą mieć przy sobie wyłącznie uczniowie z opinią PPP o dyskalkulii, spełniający określone kryteria).
 • Na egzaminie nie można korzystać ze słowników.
 • Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali.
 • Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka
 • powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 • Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. Jeśli go nie ma, tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

Przed egzaminem uczniowie losują swoje miejsca

Warto wiedzieć, że uczniowie nie będą mogli usiąść w sali egzaminacyjnej tam, gdzie chcą. W zasadach CKE jest informacja, że o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wejdą do sali egzaminacyjnej pojedynczo. Przed wejściem do sali uczniowie wylosują numery stolików, przy których będą pracować (wyjątkiem są uczniowie o specjalnych potrzebach, np. korzystający z aplikacji do pomiaru insuliny, oni usiądą we wskazanych przez komisję miejscach).

Przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań każdy uczeń powinien sprawdzić, czy jego arkusz jest kompletny, a numer PESEL na naklejkach identyfikacyjnych, jakie zostaną umieszczone m.in. na karcie odpowiedzi, jest prawidłowy. Wszystkie nieprawidłowości uczeń powinien zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

Uczeń powinien pilnować czasu podczas wykonywania zadań, zerkając na zegar w sali, o tym, ile zostało do końca, informują też nauczyciele. To ważne, bo czas na rozwiązanie zadań otwartych i zamkniętych jest ściśle określony.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

 • w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony i 210 minut w przypadku uczniów – obywateli Ukrainy);
 • w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony);
 • w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

Kiedy uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024? Jak je sprawdzić przez internet?

Już dziś uczniowie powinni wiedzieć, że wyniki egzaminu poznają 3 lipca 2024 r., tego dnia dostaną też zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu. Mogą sami sprawdzić wyniki z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno rezultat ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU. Login oraz hasło do logowania przekazuje zdającemu dyrektor szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu ósmoklasisty. Wyniki będą udostępnione w ZIU 3 lipca 2024 r. od godz. 8.30. Do ZIU można się zalogować również za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Jak porównać wyniki egzaminu ucznia z wynikami egzaminu ósmoklasisty w całej Polsce?

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.

Każdy może zobaczyć swój egzamin, trzeba się skontaktować z CKE

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎ Ale każdy uczeń ma prawo do wglądu w swoją pracę - w tym celu trzeba się skontaktować z CKE.

Joanna Wołosz o ambicjach polskich siatkarek na igrzyskach olimpijskich
Listen on Spreaker.

Gwara bydgoska – słowa, które usłyszysz tylko w Bydgoszczy. Znasz je wszystkie?

Pytanie 1 z 10
Co znaczy słowo „ANTKI”?