Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 uczniów z Bydgoszczy

i

Autor: Pexels

egzamin ósmoklasisty 2024

Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024. Tak poradzili sobie uczniowie z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego

2024-07-19 15:10

3 lipca tegoroczni ósmoklasiści poznali wyniki egzaminów, jakie pisali w połowie maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała je rankiem, uczniowie sprawdzają rezultaty na swoich indywidualnych kontach w systemie ZIU. My przyjrzeliśmy się punktacjom uzyskanym przez absolwentów podstawówek z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Jak wypadli na tle średniej krajowej i wojewódzkiej? Z jakimi przedmiotami poradzili sobie najlepiej, a które zawalili?

Egzamin odbył się od 14 do 16 maja i przystąpiło do niego około 220,9 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, w tym około 11,3 tys. nastolatków z Ukrainy.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024?

  • Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostały opublikowane w środę, 3 lipca 2024 roku.
  • Można je sprawdzić na indywidualnych kontach uczniów w systemie ZIU.
  • Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała też wstępny raport, w którym podaje procentowe rezultaty uczniów ze szkół w poszczególnych województwach i powiatach.

Najtrudniejsze zadania z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty 2024

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność wyszukiwania informacji w tekście. Kłopot sprawiło im za to zadanie z zakresu kształcenia językowego, które sprawdzało umiejętność zastąpienia sformułowania charakterystycznego dla polszczyzny użytkowej wyrazem lub sformułowaniem z zakresu polszczyzny wzorcowej.

Ósmoklasiści polegli na geometrii przestrzennej. Na egzaminie ósmoklasisty 2024 to było najtrudniejsze zadnie z matematyki

Z matematyki świetnie radzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność znajdowania współrzędnych danych punktów w układzie współrzędnych na płaszczyźnie, ale najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte z geometrii przestrzennej, którego rozwiązanie wymagało umiejętności operowania obiektami matematycznymi – przekształcenia wzoru na objętość ostrosłupa, aby wyznaczyć jego wysokość i obliczyć różnicę wysokości zbudowanych wież.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024. Średnia dla kraju

W skali kraju wyniki są zadowalające. Z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 61 proc. punktów możliwych do zdobycia, a z matematyki - 52 proc. Z angielskiego (to najczęściej wybierany język obcy, ten egzamin pisało 97,7 proc. uczniów) uzyskali średnio 66 proc. punktów, z niemieckiego – 53 proc., z rosyjskiego – 79 proc., z francuskiego – 88 proc., z hiszpańskiego – 72 proc. i z włoskiego – 47 proc.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024. Takie wyniki mają uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego

W województwie kujawsko-pomorskim uczniowie zdobyli średnio 58,15 proc. punktów na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego (zdawało 9736 osób, tyle samo podeszło do matematyki) - to poniżej krajowej średniej. Z matematyki poszło o wiele gorzej - uzykali średni wynik 45,69 proc. - znów poniżej średniej. Z języka angielskiego najlepiej - 61,22 proc. - zdawało ten język 9701 uczniów. Ale i to wynik gorszy niż średnia dla Polski.

Na tle wszystkich województw ósmoklasiści z kujawsko-pomorskiego wypadli słabo. Jeśli chodzi o wyniki z języka polskiego kujawsko-pomorskie jest mniej więcej w połowie stawki. Z angielskiego gorzej poszło tylko w warmińsko-mazurskim (59,72 proc.) i w lubuskim 61,15 proc.). Z matematyki gorzej od ósmoklasistów z kujawsko-pomorskich szkół wypadli tylko ci z lubuskich (42,44 proc.), warmińsko-mazurskich (43,57 proc.) i zachodniopomorskich (45,50 proc.).

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 uczniów z Bydgoszczy

Wyniki w szkołach na terenie Bydgoszczy są nieco wyższe niż średnia wojewódzka:

  • język polski - 60,69 proc. (1382 zdających);
  • matematyka - 51,83 proc. (1384 zdających);
  • język angielski - 69,54 (1459 zdających).

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 uczniów z powiatu bydgoskiego

Uczniowie szkół podstawowych na terenie powiatu bydgoskiego uzyskali takie rezultaty:

  • język polski - 60,85 proc. (648 osób);
  • matematyka - 51,87 proc. (648 osób);
  • język angielski - 68,76 proc. (642 osoby).

Duże zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2025

Egzamin ósmoklasisty w tym roku po raz ostatni przeprowadzany był na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią COVID-19. Uczniów zdających w 2025 roku czekają spore zmiany, ma być trudniej.

Akcja promująca adopcję psiaków w Bydgoszczy

Rozpoznasz jaka to ulica w Bydgoszczy po starych fotografiach? Rozwiąż QUIZ

Pytanie 1 z 10
W jakim miejscu znajdowała się niegdyś ta restauracja?
W jakim miejscu znajdowała się niegdyś ta restauracja?