Matura 2024. Dni wolne od szkoły w czasie egzaminów. Ile wolnego będą mieli uczniowie?

i

Autor: pixabay, Dawid Piątkowski

MAtura 2024

Matura 2024. Dni wolne od szkoły w czasie egzaminów. Ile wolnego będą mieli uczniowie?

2024-05-08 15:05

Zgodnie z ustalonym przez CKE harmonogramem, niektóre dni, w których zaplanowane są egzaminy maturalne, będą wolne od zajęć dydaktycznych. Warto też zaznaczyć, że część szkół zdecydowała się na dodatkowe dni wolne. Ile wolnego czeka na uczniów szkół średnich młodszych klas w trakcie matury 2024?

Wszyscy uczniowie szkół średnich przystępujący do matury w 2024 roku muszą stawić się na egzaminach pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, a także na co najmniej jednym egzaminie na poziomie rozszerzonym oraz na egzaminach ustnych z języka polskiego i obcego.

Warto jednak zaznaczyć, że wynik z egzaminów pisemnych nie ma znaczenia w rekrutacji na studia. Niemniej jednak, należy zdać oba na co najmniej 30%, by zaliczyć maturę. Na egzaminie z języka polskiego maturzysta losuje dwie różne części. Pierwsza część, wybierana spośród zadań ogólnodostępnych, obejmuje tematykę lektury obowiązkowej.

Druga część dotyczy literatury, dzieł sztuki lub zagadnień językowych, które zdający analizuje na podstawie dostarczonych materiałów, takich jak teksty, obrazy, dzieła literackie czy nieliterackie. Zadania ogólnodostępne są publikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Egzamin z języka obcego przeprowadzana jest natomiast w formie rozmowy i trwa 15 minut. Maturzysta ma przed sobą trzy zadania do rozwiązania.

Dni wolne od szkoły w czasie matur 2024

Pisemne egzaminy maturalne w roku 2024 zostaną przeprowadzone w dniach od 7 do 24 maja, podczas gdy egzaminy ustne odbędą się od 11 do 16 maja (z wyłączeniem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem, niektóre dni, w których odbywają się egzaminy maturalne, będą dniem wolnym od szkoły. W roku 2024 będą to: 7 maja (wtorek), 8 maja (środa) i 9 maja (czwartek). Dodatkowo niektóre szkoły zdecydowały się na dodatkowe dni wolne, tj. 10 maja (piątek) i 13 maja (poniedziałek).

Zgodnie z przepisami, dyrektorzy szkół mają możliwość ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, zgodnie z wytycznymi:

  • do 8 dni dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego,
  • do 10 dni dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających.

Matura z matematyki. Z tym uczniowie mają największy problem 

Od "Złotopolskich" do "Na dobre i na złe". Tak na przestrzeni lat zmieniał się Tomasz Ciachorowski