Skończyłeś 21 lat i szkołę średnią. W Bydgoszczy jest dla ciebie praca za 4 330 zł i z nockami płatnymi ekstra

i

Autor: Pexels

praca

Skończyłeś 21 lat i szkołę średnią? W Bydgoszczy jest dla ciebie praca za 4 330 zł i z nockami płatnymi ekstra

2024-04-18 14:50

Do obsadzenia jest pięć wakatów. Wystarczy, że kandydaci spełniają m.in. te warunki: mają wykształcenie minimum średnie, ukończone 21 lat, obywatelstwo polskie, są sprawni fizycznie i w dobrym stanie psychicznym. Wynagrodzenie na początek może nie zwala z nóg, ale do płacy zasadniczej - 4 330 zł dochodzi dodatek stażowy, ekstra kasa za pracę nocami, dodatki roczne i nagrody uznaniowe, a także cały pakiet bonusów socjalnych.

Żeby mieć szansę na tę pracę, trzeba zdążyć ze złożeniem aplikacji do 17 kwietnia, do godz. 23.59. W Straży Miejskiej w Bydgoszczy potrzebują pięciu strażników-aplikantów.

Tego oczekują od kandydata do Straży Miejskiej w Bydgoszczy

Kandydaci i kandydatki muszą koniecznie spełniać te warunki:

  •  wykształcenie minimum średnie;
  •  ukończone 21 lat;
  •  korzystanie z pełni praw publicznych;
  •  nienaganna opinia;
  •  obywatelstwo polskie;
  •  sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
  •  uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Dobrze byłoby, gdyby chętni byli przygotowani do pracy w straży i znali zadania i prawa strażnika.

Czy strażnik miejski dostanie broń?

Przed pierwszą służbą przyjęci do pracy przejdą szkolenie. To praca na zmiany, w systemie równoważnym czasu pracy. Strażnik dostanie do dyspozycji miotacz gazu.

Ile zarabia początkujący strażnik miejski w Bydgoszczy?

Podstawowa pensja nie robi wielkiego wrażenia, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że to może być czyjaś pierwsza pensja od razu po szkole średniej, a do tego doliczymy obiecywane dodatki - wygląda to lepiej.

Jacek Anhalt, komendant Straży Miejskiej w Bydgoszczy, zaznacza w ogłoszeniu, że strażnik miejski na stanowisku aplikanta zatrudniony na umowę o pracę otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.330 zł brutto, dodatek za wysługę lat do wynagrodzenia zasadniczego (5% - 20% w zależności od lat pracy), dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, możliwość otrzymania nagród uznaniowych oraz inne świadczenia wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych. Stawka wynagrodzenia zasadniczego dla aplikanta wzrasta w zależności od ilości przepracowanych służb. W SM funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oferujący m.in. dofinansowanie wypoczynku własnego lub dzieci, pożyczkę na cele mieszkaniowe.

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „dotyczy naboru nr 3/2024 na stanowisko aplikanta” do dnia 17 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12, 85-676 Bydgoszcz lub przesłać pocztą. Szczegóły ogłoszenia są na stronie Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

Kładka na bydgoskich Wyżynach do rozbiórki