Uniwersytet

i

Autor: vidhyarthidarpan/CC0/pixabay.com

Zajęcia zdalne na UKW w Bydgoszczy! Zakaz przyjmowania gości w akademikach

2021-12-07 15:08

Władze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zdecydowały, że zajęcia będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej. Nie będzie można też przyjmować gości w akademikach.

Od 18 grudnia do 9 stycznia zajęcia dydaktyczne na studiach I, II i III stopnia, jednolitych magisterskich, studiach podyplomowych, innych formach kształcenia oraz w szkole doktorskiej, realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Wyjątkiem są praktyki, które odbywają się na dotychczasowych zasadach.

Jak informuje Tomasz Zieliński, rzecznik UKW, decyzję podjęto po konsultacjach z Samorządem Studenckim. Taka organizacja zajęć powinna zminimalizować skutki wyjazdów okołoświątecznych. Dyżury i konsultacje dla studentów, egzaminy, zaliczenia, egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w formie stacjonarnej - z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego lub zdalnie.

W Domach Studenta mogą przebywać tylko osoby w nich zakwaterowane, nie można przyjmować gości.

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego cały czas będzie otwarta. Obowiązują tam wymogi bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Ruszył Bydgoski Jarmark Świąteczny