nowe przedszkole

Trwa rekrutacja do najnowocześniejszego przedszkola w Bydgoszczy w parku przemysłowym. Tak ono wygląda [ZDJĘCIA]

2024-06-28 14:50

To ma być przedszkole naj: najdłużej otwarte w mieście - dzieci można przyprowadzać już od 5.30, a odbierać do 18.30 i najnowocześniejsze w Bydgoszczy - ma szklarnię, własną salę gimnastyczną i pięć placów zabaw. Miejsce, w którym powstało, budzi obawy niektórych rodziców. O wszystko będzie można zapytać podczas drzwi otwartych już niedługo.

Nowe przedszkole powstało na ternie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - przy wjeździe do parku, od ul. Glinki, w pobliżu skrzyżowania z ul. Paciorkiewicza. To teren dawnych Zakładów Chemicznych Zachem, ale konkretnie w miejscu, w którym stanął nowoczesny, jednokondygnacyjny budynek o powierzchni 1500 m kw. wcześniej nie był wykorzystywany na cele produkcyjne. Nie wszystkich takie zapewnienie uspokaja.

Zanim zbudowali przedszkole na dawnym Zachemie, zbadali glebę. Co wyszło z badań?

Jak niejednokrotnie powtarzali miejscy urzędnicy - przed rozpoczęciem inwestycji zostały zlecone szczegółowe badania gruntu. Na podstawie przeprowadzonej oceny zanieczyszczenia gleb, wód podziemnych i oceny ryzyka zdrowotnego sformułowano następujące wnioski:

  • grunty obszaru badań, w tym grunty znajdujące się w zasięgu budowanego przedszkola, spełniają kryteria jakościowe przewidziane dla gruntów grupy I użytkowania ziemi (tereny mieszkaniowe, przedszkola), określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi [Dz.U.2016.1395], są zatem gruntami niezanieczyszczonymi,
  • na podstawie wyników analizy fizykochemicznej próbek wody podziemnej pobranych w granicach terenu badań, wody te można zaliczyć do wód zadowalającej jakości (Klasa III),
  • nie oceniano ryzyka zdrowotnego wynikającego z zanieczyszczenia tych wód, ponieważ nie są one przeznaczone ani do spożycia, ani na cele socjalno-bytowe,
  • na terenie budowanego przedszkola poziomy ryzyka zarówno nierakotwórczego, jak i rakotwórczego są niższe niż ich poziomy dopuszczalne, a zatem można uznać, że teren ten jest bezpieczny dla dzieci przedszkolnych.

Bydgoszczanie pytają, co z jakością powietrza nad przedszkolem na terenie po dawnym Zachemie

Ale i to nie wszystkich bydgoszczan uspokaja. Kontrowersje nie cichną, ludzie zastanawiają się m.in. nad jakością powietrza na terenie dawnego Zachemu.

Drzwi otwarte w przedszkolu na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Rodzice, którzy chcieliby posłać dzieci do Przedszkolnej Chatki II (ul. Bydgoskich Przemysłowców 1), mogą osobiście przekonać się, jak to miejsce wygląda i porozmawiać z dyrektorką. 29 czerwca odbędą się tam drzwi otwarte, potrwają od godz. 10 do 14. Kiedy rodzice będą zajęci rozmową i zwiedzaniem, dzieci będą mogły wziąć udział w eko-warsztatach w przedszkolnej szklarni oraz ogrodzie warzywno-owocowym.

Przez cały lipiec będą się odbywać specjalne dyżury - we wtorki od godz. 10 do 14 i w czwartki od godz. 14 do 18. Zainteresowani rodzice będą mogli zwiedzić placówkę, zapytać o ofertę edukacyjną i warunki rekrutacji.

Ile kosztuje czesne w nowym przedszkolu na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego?

  • W placówce latem zaplanowano półkolonie, a zajęcia regularne dla najmłodszych ruszą we wrześniu.
  • Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają osoby zatrudnione na terenie BPPT. Jednak wielkość obiektu pozwoli korzystać z jej usług także osobom z miasta (jest 150 miejsc w 6 grupach). Operatorem obiektu będzie Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II, która prowadzi już jedno przedszkole niepubliczne o nazwie Przedszkolna Chatka.
  • Czesne miesięczne wynosi 780 zł, a stawka żywieniowa 17 zł na dzień. Szczegóły pod numerem telefonu 573-388-440, można też wysłać maila - dyrektor@przedszkolnachatka.pl.
Runmageddon w Bydgoszczy 2024. To rywalizacja dla prawdziwych twardzieli!

Rozpoznasz, jaka to ulica w Bydgoszczy po samym zdjęciu?

Pytanie 1 z 10
Jaka to ulica?
Jaka to ulica?